Procediment

Models 515 i 517. II. EE. Petició de marques fiscals a l'Oficina Gestora d'Impostos Especials

Model 517- Marques fiscals de l'impost sobre begudes derivades