Procediment

Model 368. Declaració d'IVA dels règims especials de servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió o electrònics.