Procediment

Model 368. Declaració d'IVA dels règims especials de servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió o electrònics.

Règim de la Unió i Règim exterior de la Unió: Presentació