Col·laboració social en la sol·licitud de certificats tributaris