Declaracions i autoliquidacions la presentació de les quals finalitza el 20 de agost

Pot consultar la informació en el Calendari del contribuent