No s'interrompen els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries

La suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius que s'establixen al Reial Decret que declara l'estat d'alarma, no serà d'aplicació als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.