Registre de les successions i representacions legals de menors i incapacitats

Està disponible el procediment per sol·licitar l'alta en el registre de successions i representacions legals de menors i incapacitats