Oficina Nacional de Gestió Tributària

  • Telèfon: 91 757 57 75 (horari de 9 a 14.30 hores de dilluns a divendres)

    Assistència: informació relativa als aspectes següents de tributació d'obligats tributaris no residents o no establits:

    • Devolució d'IVA de no establits (VAT REFUND).
    • Impost sobre Successions i Donacions (Inheritance and donations tax).