Accessibilitat

 • Política d'accessibilitat

  En compliment dels principis d'accessibilitat i disseny universal, l'Agència Tributària treballa per a garantir que tots els ciutadans, amb especial atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat i majors, que s'hi relacionen a través d'Internet puguen accedir a la informació i els servicis electrònics en igualtat de condicions, independentment de les circumstàncies personals, els mitjans o els coneixements. És a dir, que puguen navegar sense trobar dificultats d'accés pel lloc web format pel portal (dominis: “www.agenciatributaria.es”, “www.aeat.es”, “www1.aeat.es”, “www2.aeat.es”, “www3.aeat.es”, “www4.aeat.es”, “www5.aeat.es” i “aeat.es”) i la Seu electrònica (dominis: “www.agenciatributaria.gob.es”, “www1.agenciatributaria.gob.es”, “www2.agenciatributaria.gob.es”, “www4.agenciatributaria.gob.es”, “www5.agenciatributaria.gob.es”, “www6.agenciatributaria.gob.es”, “www7.agenciatributaria.gob.es”, “www9.agenciatributaria.gob.es” (d'ara endavant denominats conjuntament pel terme “web de l'AEAT”).

 • Estàndards i normativa

  La política d'accessibilitat aplicada per l'Agència Tributària està en línia amb les exigències del Reial Decret 1.494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, els productes i els servicis relacionats amb la societat de la informació i els mitjans de comunicació social.

  Les pàgines del web de l'AEAT actualment complixen el nivell AA segons la norma UNE 139803:2012 i, per tant, els requisits de conformitat del W3C (AA de la norma WCAG 2.0). Per a això, es du a terme una revisió diària del contingut web nou o modificat. Mitjançant una avaluació externa, l'última revisió d'accessibilitat es va fer el mes de maig de 2018.

 • Característiques de visualització

  El web de l'AEAT està optimitzat per a una resolució de 1.024 x 768. Si es disposa d'un monitor amb més resolució, pot ser que la mida de lletra resulte en alguns casos menuda. No obstant això, les mides de les fonts s'han definit de manera que siga possible ampliar-ne o disminuir-ne la mida des de les opcions del navegador.

  Este web ha estat provat i està optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot donar lloc a l'accés i la visualització del contingut del web de l'AEAT, però no garantix una visualització o disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats total i adequada. Es poden baixar actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors d'este tipus de programes.

  A més, per al funcionament correcte d'este web, el navegador ha de tindre habilitat l'ús de JavaScript i de galletes (consulte l'apartat "Avís legal").

 • Compromís amb l'accessibilitat

  A pesar de l'esforç fet per l'Agència Tributària, atesa la gran quantitat de documents finals (PDF…) publicats en este lloc web, ha sigut impossible adaptar-lo completament a les pautes d'accessibilitat exigibles. Si troba una pàgina o un document que no complix el que s'ha establit o al qual no pot accedir correctament o si vol formular una queixa, una consulta o un suggeriment, faça'ns-ho saber mitjançant l'ompliment i l'enviament del formulari següent:

 • Formulari de suggeriments sobre la pàgina web de l'Agència Tributària
 • Conveni firmat amb el CERMI i la Fundació ONCE