Procediment

Formalitats relatives a l'arribada i l'eixida de mercaderies: Altres llocs (de presentació o/i de depòsit temporal).