Procediment

Formalitats relatives a l'arribada i l'eixida de mercaderies: Locals autoritzats per a l'exportació.