Procediment

Model 510. II. EE. Declaració d'operacions de recepció de la resta de la UE