Procediment

Model 553. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits de vi i begudes fermentades