Procediment

Model 557. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits fiscals de begudes derivades