Procediment

Model 558. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits fiscals de cervesa