Procediment

Model 580. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits fiscals de labors del tabac