Procediment

Model 544. II. EE. Pagaments efectuats mitjançant xec o targetes de gasoil bonificat