Procediment

II. EE. Devolucions. Devolució de l'impost especial per devolució a fàbrica o depòsit fiscal de productes mesclats o contaminats.

II. EE. Devolucions. Devolució de l'impost especial per devolució a fàbrica o depòsit fiscal de productes mesclats o contaminats.