Procediment

II. EE. Expedicions d'alcohol i begudes derivades, procedents de la Península amb destinació a Canàries

II. EE. Expedicions d'alcohol i begudes derivades, procedents de la Península amb destinació a Canàries