Procediment

II. EE. Inscripció en el cens de l'Impost sobre el Carbó