Procediment

IVA. Verificació de dades / Comprovació limitada. Grups d'entitats.