Procediment

Verificació de dades / Comprovació limitada - Pagaments fraccionats I. Societats