Procediment

IVA. Devolució. Procediment de devolució. Grups d'entitats.