Procediment

IVA. Devolució. Procediment de devolució. No periòdiques.