Procediment

Reconeixement de la condició d'entitat o establiment de caràcter social.