Procediment

IVA. Reconeixement del dret a l'exempció de l'IVA dels servicis prestats directament als seus membres per determinades entitats.