Procediment

Presentació de l'inventari d'existències per inici o cessació d'activitat subjecta a règims especials de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Presentació de l'inventari d'existències per inici o cessació d'activitat subjecta a règims especials de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).