Procediment

Model 145. IRPF. Retencions sobre rendiments del treball. Comunicació de dades al pagador.

Model 145. IRPF. Retencions sobre rendiments del treball. Comunicació de dades al pagador.

  • Tràmits
    • Les característiques específiques d'esta declaració no permeten la realització de tràmits per via electrònica. La tramitació d'este model la realitza l'interessat davant el pagador de les retribucions. 
  • Fitxa