Procediment

Model 146. IRPF. Pensionistes amb dos pagadors o més. Sol·licitud de determinació de l'import de les retencions.

Model 146. IRPF. Pensionistes amb dos pagadors o més. Sol·licitud de determinació de l'import de les retencions.