Procediment

IRPF. Devolució. Procediment de devolució. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Model 150. Per a contribuents que hagen optat per este règim abans de l'1 de gener de 2015).

IRPF. Devolució. Procediment de devolució. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Model 150. Per a contribuents que hagen optat per este règim abans de l'1 de gener de 2015).