Procediment

Model 611. Declaració Informativa. Pagaments en metàl·lic de l'impost que grava els documents negociats per entitats col·laboradores. Declaració resum anual.

Model 611. Declaració Informativa. Pagaments en metàl·lic de l'impost que grava els documents negociats per entitats col·laboradores. Declaració resum anual.