Procediment

Model 045. Taxa fiscal sobre el joc. Màquines o aparells automàtics. Declaració-liquidació.

Model 045. Taxa fiscal sobre el joc. Màquines o aparells automàtics. Declaració-liquidació.