Procediment

Models 600/610/615/620/630. Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats - Autoliquidació de l'impost (tramitació davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària: Ceuta i Melilla i altres supòsits).

Models 600/610/615/620/630. Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats - Autoliquidació de l'impost (tramitació davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària: Ceuta i Melilla i altres supòsits).