Procediment

Cita prèvia.

>Si vol sol·licitar cita prèvia per a la Renda 2017 (disponible a partir del 4 d'abril només per al pla LI TELEFONEM), polse l'enllaç següent: Portal de Renda 2017

Si és un particular, seleccione l'opció Sol·licitud de cita prèvia.

Si és un col·laborador social, accedisca a Sol·licitud de cita prèvia per a col·laboradors socials.

Si ja té una cita i la vol modificar o anul·lar, ho pot fer en estos mateixos enllaços

Si ja té una cita i la vol modificar o anul·lar, ho pot fer en aquests mateixos enllaços

Cita prèvia.

>Si vol sol·licitar cita prèvia per a la Renda 2017 (disponible a partir del 4 d'abril només per al pla LI TELEFONEM), polse l'enllaç següent: Portal de Renda 2017

Si és un particular, seleccione l'opció Sol·licitud de cita prèvia.

Si és un col·laborador social, accedisca a Sol·licitud de cita prèvia per a col·laboradors socials.

Si ja té una cita i la vol modificar o anul·lar, ho pot fer en estos mateixos enllaços

Si ja té una cita i la vol modificar o anul·lar, ho pot fer en aquests mateixos enllaços