Procediment

Cita prèvia.

Si és un particular, seleccione l'opció Sol·licitud de cita prèvia.

Si és un col·laborador social, accedisca a Sol·licitud de cita prèvia per a col·laboradors socials.

Si ja té una cita i la vol modificar o anul·lar, ho pot fer en estos mateixos enllaços

Si ja té una cita i la vol modificar o anul·lar, ho pot fer en aquests mateixos enllaços

Se inicia dentro del Área de Aduanas e Impuestos Especiales un período de prueba del Sistema de Cita Previa en las Delegaciones de Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Zaragoza, durante los meses de julio a septiembre

Cita prèvia.

Si és un particular, seleccione l'opció Sol·licitud de cita prèvia.

Si és un col·laborador social, accedisca a Sol·licitud de cita prèvia per a col·laboradors socials.

Si ja té una cita i la vol modificar o anul·lar, ho pot fer en estos mateixos enllaços

Si ja té una cita i la vol modificar o anul·lar, ho pot fer en aquests mateixos enllaços

Se inicia dentro del Área de Aduanas e Impuestos Especiales un período de prueba del Sistema de Cita Previa en las Delegaciones de Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Zaragoza, durante los meses de julio a septiembre