Procediment

Sol·licitud de devolució per exempció per reinversió en vivenda habitual per a contribuents de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària.