Procediment

Model 184. Declaració Informativa. Entitats en règim d'atribució de rendes. Declaració anual.