Procediment

Model 186. Declaració Informativa. Subministrament d'informació relativa a naixements i defuncions.

Model 186. Declaració Informativa. Subministrament d'informació relativa a naixements i defuncions.

  • Tràmits
    • Les característiques específiques d'esta declaració no permeten la realització de tràmits per via electrònica

       
  • Fitxa