Procediment

Autorització per a la determinació de la base imposable de l'IVA mitjançant el marge de benefici global en el règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Autorització per a la determinació de la base imposable de l'IVA mitjançant el marge de benefici global en el règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció