Procediment

Comunicació perquè la conservació i/o l'expedició de factures es faci per un no-establit a la Unió Europea.