Procediment

Model 360-Model 361. IVA. Gestió de devolucions d'IVA a empresaris o professionals no establerts en el territori en el qual suporten l'Impost.

Model 360-Model 361. IVA. Gestió de devolucions d'IVA a empresaris o professionals no establerts en el territori en el qual suporten l'Impost.