Procediment

IVA. Reconeixement d'un règim de deducció comú al conjunt de sectors diferenciats.