Procediment

IRPF. Reconeixement del dret a l'exempció de l'IRPF de determinats premis literaris, artístics o científics.