Procediment

Model 364. Impost sobre el Valor Afegit Sol·licitud de reembossament de les quotes tributàries suportades relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als Quarters Generals Internacionals d'esta organització i als Estats part en este tractat (art. 5 del Reial Decret 160/2008, de 8 de febrer)

Model 364. Impost sobre el Valor Afegit Sol·licitud de reembossament de les quotes tributàries suportades relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als Quarters Generals Internacionals d'esta organització i als Estats part en este tractat (art. 5 del Reial Decret 160/2008, de 8 de febrer)