Procediment

Autoritzacions. Acords de valoració prèvia de despeses corresponents a projectes d'investigació científica i innovació tecnològica.

Autoritzacions. Acords de valoració prèvia de despeses corresponents a projectes d'investigació científica i innovació tecnològica.