Procediment

Tramitació de conflictes davant la Junta Arbitral del Concert

Tramitació de conflictes davant la Junta Arbitral del Concert