Procediment

Embargament de crèdits, efectes i drets realitzables a l'acte o a curt termini.