Procediment

Certificació prèvia per a la realització material de pagaments de la Comunitat Autònoma de Catalunya a través del Tresor (Apartat segon de l'antiga Orde HFP/878/2017)