Procediment

Registres i censos: Autorització (o revocació de l'autorització) de cessió de dades a la Cambra de Comerç d'Espanya per a la seua inclusió en el Directori d'Empreses Exportadores i Importadores

Dades generals


Denominación

Registres i censos: Autorització-revocació en el cens del directori de comerç exterior

Tipus de procediment

Registres i censos

Matèria

Duanes

Objecte

Autoritzar o revocar la inclusió de dades del contribuent sobre les operacions realitzades de comerç exterior en el directori del Consell Superior de Cambres.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Consulta telemàtica.

Documentació

No cal aportar documentació addicional.

Fases del procediment/servei

Sense fases específiques de tramitació.

Órgano de resolución

Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero