Procediment

Consulta de l'aranzel integrat d'aplicació (TARIC)

Dades generals

Denominación

Consulta de l'aranzel integrat d'aplicació (TARIC)

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Consulta de la classificació de mercaderies i de possibles mesures aranzelàries aplicables conforme al sistema de nomenclatura combinada (sistema de classificació elaborat per la Comissió Europea).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Consulta telemàtica.

Documentació

No requerix documentació.

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació.

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Normativa Básica de Gestión Aduanera.