Procediment

Consulta de butlletins de laboratori.

Dades generals

Denominación

Consulta de butlletins de laboratori.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Permet obtindre informació de l'estat de tramitació dels butlletins de laboratori en matèria de duanes i impostos especials.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Consulta telemàtica.

Fases del procediment/servei

  • Sense fases específiques de tramitació.

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Normativa aplicable a la gestión Aduanera e IIEE.